top of page

Tumoideachas

Is í an Ghaeilge príomhtheanga na scoile. Déanann foireann na scoile, an Bord Bainistíochta a ngnó agus a gcumarsáid trí mhéan na Gaeilge. Múintear an Ghaeilge ní hamháin mar ábhar scoile ach mar theanga bheo chumarsáide. Is i an Ghaeilge amháin a labhraítear leis an bpáiste nuair a thagann sé/sí ar scoil den chéad uair agus ó sin amach. Is córas lánthumtha atá i bhfeidhm sa scoil agus ní thosaítear ar an mBéarla a theagasc go dtí go mbíonn an páiste i Rang a hAon.

Déantar gach iarracht bród agus meas a chothu dár dteanga i measc na bpáistí trí iad a spreagadh, a ghríosú agus a mholadh chun an Ghaeilge a labhairt. Labhraítear í i dtimpeallacht na scoile, sa seomra ranga, sa chlós, ag dul abhaile agus ag ócáid ar bith a bhaineann leis an scoil

bottom of page